Mønter

DNF 12.1 - 1 specie 1704

Randskrift : DOMINUS MIHI ADIUTOR ANNO REGNI QUINTO = Herren være min hjælper, femte regeringsår

Område:
Danmark før møntreformen 1873
Regent:
Frederik IV (1699-1730)
Møntsted:
København
Møntmester:
Christian Wineke den Yngre (1704-1731)
Møntmesters Mærke:
Hjerte
Pålydende:
1 specie
Møntmetal:
sølv
Lødighed:
0,875
Vægt:
28,983 gram
Raritetsbetegnelse:
-
Værdi 0:
75.000 DKK
Værdi 01:
50.000 DKK
Værdi 1+:
30.000 DKK
Henvisninger:
Hede 34a
Hans Henrik Schou 6
Siegs 24.1
Download katalog med 1 mønt

     
RegentKortnavnRegeringsår
Frederik IVFr. IV1699 - 1730
Årstal
 -  -  -  - 1704 -  -  -  -  - 
Pålydende
1 specie
MøntstedMærkeTegnÅrrække
København -  -  - 
MøntmesterRegeringsår
Christian Wineke den Yngre1704 - 1731
Møntmetal
sølv
     
DNF Type
12.1