Links

Dansk Numismatisk Forening:

https://www.numismatik.dk

Dansk Numismatisk Forenings hjemmeside med bl.a. auktioner, medlemsfordele, medlemsmøder, Danmarks medaljer og Debatforum.


https://www.seddelkataloget.dk

Dansk Numismatisk Forenings hjemmeside med vurdering af danske pengesedler


Den Kgl. Mønt:

 http://www.kgl-moent.dk

Den Kgl. Mønts hjemmeside, hvor der både findes historiske oplysninger om møntvæsenet, samt information om alle de nuværende gyldige mønter og pengesedler i Danmark. Endvidere findes en omtale af pengesedlerne fra Færøerne.


Christian IV’s mønter:

https://www.sites.google.com/view/cxhyrz-4

Et katalog over Christian IV’s mønter – Kataloget er udarbejdet af Anders Harck.


Frank Vedel’s Error Coin Showcase:

http://www.flickr.com/photos/adanisherrorcollector/

Hjemmeside på engelsk med fejlmønter med udgangspunkt i danske mønter, men nu med mønter fra hele verden. Der er ca. 3400 billeder med individuelle beskrivelser af danske, amerikanske, andre udenlandske og antikke fejlmønter. Herudover er der billeder fra den tidligere møntproduktion på Den kongelige Mønt, fejlprægede danske og udenlandske tokens og medaljer, litteraturhenvisninger samt 211 billeder fra DNFs jubilæumsudstillinger på Nationalmuseet i København.

Som noget nyt er der 2 nye albums med fejlskårne indiske pengesedler og fejlperforerede amerikanske frimærker.

De fleste illustrationer er skannede, og resten er makrofotograferede.

Alt i alt har der været mere end 1,7 millioner klik på enkeltfotos, albums og photostream.


Dansk Mønt:

http://www.danskmoent.dk/

På Gladsaxe Gymnasiums hjemmeside findes den største samlede informationsmængde om danske mønter. Endvidere indeholder siden numismatisk litteratur og personalhistorie, samt oplysninger om pengesedler og medaljer.


Møntsamler.net

https://www.moentsamler.net/links.html

Links til mange relevante hjemmesider omkring numismatikken.


FIDEM

http://www.fidem-medals.org/

Hjemmeside for medaljesamlere på engelsk.


IAPN:

https://iapn-coins.org

IAPN er International Association of Professional Numismatists. På foreningens hjemmeside finder du en oversigt over forenings medlemmer, auktionskalender samt publikationer udgivet af IAPN.


Sønderjydske Nødpengesedler: 

http://www.noedpenge.dk

Der er netop blevet lavet en ny hjemmeside over Sønderjydske Nødpengesedler. Hjemmesiden katalogiserer 599 forskellige numre af nødpengesedlerne. Der er afbilledet 293 forskellige samt en stor del bagsider og ikke særskilt katalogiserede undernumre.