Mønter og sedler – Vurdering og salg på DNF

Du kan med fordel sælge dine bedre mønter, sedler og medaljer på DNF auktioner og du behøver ikke at være medlem. Vi har et lavt salær og mange købelystne medlemmer.

Regler for salg 

  1. Sælgeren giver Dansk Numismatisk Forening fuldmagt til, at optræde som sin stedfortræder ved salget af de indleverede effekter.
  2. Salget sker til højst opnåelig pris til medlemmer af Dansk Numismatisk Forening og/eller til medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union.
  3. Dansk Numismatisk Forening beregner sig et salær på 10 procent af hammer­slags­prisen for de første 500 kr., 5 procent mellem 500 kr. og 1.000 kr. og 2,5 procent af den del der overstiger 1.000 kr., dog maksimalt 500 kroner pr. solgt auktionsnummer. Der er ikke salgssalær på guldmønter.  Salæret er inklusive moms.
  4. Afregningen for salget sker normalt umiddelbart efter salget af de sidste effekter. Der foretages a conto afregning i maj og december måned. Eventuel anden a-conto- eller forskudsafregning kan dog aftales med Dansk Numismatisk Forening.
  5. Dansk Numismatisk Forening foretager fordeling af effekterne på foreningens auktionslister.
  6. Såfremt de indleverede effekter ikke opnår den aftalte minimumspris, afgør sælgeren om disse skal returneres eller forsøges solgt til en af Dansk Numismatisk Forening fastsat minimumspris.

Du kan kontakte os ved at udfyldes nedenstående kontaktformular:

NB: Der kan pt. være problemer med at sende fra Safari – prøv evt. Chrome i stedet.