Mønter


Danmark før møntreformen 1873

Erik IV Plougpenning 1241-1250

DNF 30 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----4.0002.000800-

DNF 31 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----3.0001.500-

DNF 32 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----4.0002.0001.000-

DNF 33 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----3.5001.700800-

DNF 34 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----10.0004.000-

DNF 35 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----7.0003.5001.500-

DNF 36 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NAS-------

Abel 1250-1252

DNF 50 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----3.0001.500800-

DNF 51 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----4.0002.000800-

DNF 52 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA------1.500-

DNF 53 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----4.0002.0001.000-

DNF 54 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----5.0002.5001.200-

DNF 55 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----5.0002.5001.200-

Christoffer I 1252-1259

DNF 91 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----2.0001.000400-

DNF 92 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----2.0001.000500-

DNF 93 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----2.0001.000500-

DNF 94 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----3.0001.200600-

DNF 95 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.500600250-

DNF 96 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500250-

DNF 97 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500200-

DNF 97.1 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----2.0001.000500-

Erik V Klipping 1259-1286

DNF 213 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.800900300-

DNF 214 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.400700300-

DNF 214.1 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----600300-

DNF 215 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.200600300-

DNF 216 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500200-

DNF 217 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NAS----12.0005.000-

DNF 218 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----500250-

DNF 219 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.600800400-

DNF 220 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.400700300-

DNF 221 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA------300-

DNF 222 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500250-

DNF 223 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500250-

DNF 224 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.200600250-

DNF 225 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----2.0001.000400-

DNF 227 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500200-

DNF 228 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500250-

DNF 229 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----2.0001.000-

DNF 230 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500200-

DNF 231 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.500700300-

DNF 232 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----600300150-

DNF 233 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----800400-

DNF 233.1 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NAS----20.000--

DNF 234 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----2.6001.300500-

DNF 235 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500250-

DNF 236 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----500250-

DNF 237 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.500700300-

DNF 238 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----4.0002.5001.000-

DNF 239 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----4.0002.0001.000-

DNF 240 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----4.0002.0001.000-

DNF 241 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NAS-------

DNF 243 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500250-

DNF 244 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.600800300-

DNF 245 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----800400200-

DNF 246 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----2.8001.400600-

DNF 247 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NAS-------

DNF 248 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----2.0001.000500-

DNF 249 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----800400-

DNF 250 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----2.0001.000400-

Erik VI Menved 1286-1319

DNF 459 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----1.000500-

DNF 460 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.500700300-

DNF 461 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.500600200-

DNF 462 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----1.000500-

DNF 463 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.200600200-

DNF 464 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500250-

DNF 465 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500250-

DNF 466 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500250-

DNF 467 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000400200-

DNF 468 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----800400200-

DNF 469 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500250-

DNF 470 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500250-

DNF 471 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----800400200-

DNF 472 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500200-

DNF 473 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500150-

DNF 474 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----600300150-

DNF 475 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----500300150-

DNF 476 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----2.0001.000400-

DNF 478 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----2.0001.000400-

DNF 479 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----800400200-

DNF 480 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500200-

DNF 481 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----2.000800300-

DNF 482 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.200600200-

DNF 483 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.200600200-

DNF 484 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500200-

DNF 485 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.200600200-

DNF 486 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----700300100-

DNF 487 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----600300100-

DNF 488 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500200-

DNF 489 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500200-

Christoffer II 1319-1332

DNF 606 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----300150-

DNF 607 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----600300-

DNF 608 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----600300100-

DNF 609 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----300150-

DNF 610 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.200600200-

DNF 613 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----500250100-

DNF 614 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----800400150-

DNF 615 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----600300150-

DNF 616 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA--------

DNF 617 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA-----500150-

DNF 618 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----600300100-

DNF 619 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----600300100-

DNF 621 - Penning - Sølv -

ÅrRarM0011+11-2
NA----1.000500250-

Download katalog med 102 mønter